The wikispot.org service will be shut down on April 1st. Please see this page for more information.

Artikkel: Verdens skapelse

InfoInfo
Search:    
Artikkelnavn
Forfatter
Kilde [WWW]http://www.fysikk.no/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=1517&sid=a67398540ebd0304b9dd2d27ed8b5579&p=5914#p5914
Motsetning
Samlebetegnelse uferdig

Verdens "skapelse"

Innlegg Cogni » Fredag 23/9-11, 01:39
Idet siste har jeg lurt stadig mer på en ting:
Hvordan kan det å være religiøs være kompatibelt med å ha tro på fysikken som vitenskap?

Litt mer spesifikt, så tenker jeg på E=mC^2, termodynamikkens lover, og hvordan kombinasjonen av dette ser ut til å implisere at verdens eksistens er evigvarende. Når alt består av energi, og energi ikke kan skapes, hvordan kan man da mene at verden ble skapt?

Dette har også fått meg til å fundere på hva som egentlig ligger i teorien om The Big Bang: Iogmed at både tidsdimensjonen og energiens eksistens virker å være evigvarende, hvorfor skulle man da mene at alt er blitt til noen gang?
Hvis man er sikker på at både tiden og energiens eksistens er evigvarende, så burde det ikke være mindre sannsynlig at hele verdens eksistens også er evigvarende, i en eller annen form?

Sorry om jeg skriver veldig uvitende. Jeg leser litt fysikk på si, men det tar jo tid å lære alt:p
Nysgjerrig, uten relevant utdannelse

Re: Verdens "skapelse"

Innlegg Mimas » Fredag 23/9-11, 12:12
Fysikk er å spørre seg selv hvorfor, så riktig av deg å lure. Jeg har nok ikke noe godt svar på om verden er skapt av en Gud eller om verden er skapt fra intet, men mange i dag ser ikke nødvendigheten i en Gud.
Jeg tror at vår hjerne gir oss begrensninger til mye, den er ikke avansert nok til å forstå de store spørsmålene om hvor vi kommer fra. Kanskje har vi en Gud og kanskje ikke. Jeg ser ikke for meg at vi kan, hvertfall i dag, bevise noen av delene. Fysikken prøver, men det jeg har lest om ekstra universer gir ikke meg noe større bevis på universets opprinnelse. Føler heller de roter seg bort i ting som renner ut i masse teorier som ikke fører oss nærmere noe svar.

Hilsen Mimas

Re: Verdens "skapelse"

Innlegg Gunnis » Fredag 23/9-11, 17:21
Vil anbefale og se discoverys program: Through the Wormhole. Er selv ingen fysiker, men en student på 2.årig fornybar energi Bachelor, men finner fysikk ekstremt fasinerende, og 'Through the Wormhole' gav meg en helt ny innsikt i hva moderne fysikk er for noe. Kan lastes ned på diverse nettsider. Du vet sikkert hvilke ;)

Re: Verdens "skapelse"

Innlegg Cogni » Lørdag 24/9-11, 12:30
Jeg skal sjekke ut den videoen.

Men er det ingen her som kan gi noen forklaring på at alle tar utgangspunkt i at verden ble til, samtidig som man arbeider utifra at energi aldri kan skapes? Det er jo et eneste gedigent paradox, med mindre jeg mangler vesentlig, relevant kunnskap, og det plager meg.
Det går jo ikke an å uten videre mene at noe u-skapelig er blitt skapt.

Re: Verdens "skapelse"

Innlegg Mimas » Lørdag 24/9-11, 23:18
Det finnes jo ikke noe godt svar... Hvis det fantes et svar så hadde man jo ikke trengt en Gud.
All energien ble skapt i big bang!
Hilsen Mimas

Re: Verdens "skapelse"

Innlegg Cogni » Søndag 25/9-11, 22:20

Hvordan kan energien ha bli skapt i big bang når energi ikke kan skapes?

Re: Verdens "skapelse"

Innlegg Mimas » Onsdag 28/9-11, 23:12
Hei har vært på klassetur så fikk ikke svart med en gang :D. Energi kan jo skapes! Det har skjedd og skjer hele tiden... Spørsmålet er vel hvor ofte dette skjer og hva som bestemmer en slik hendelse. Etter hendelsen har det, nesten, ikke blitt laget energi, dvs. Heisenbergs usikkerhetsrelasjon gir muligheten for at energi kan oppstå innenfor et kort tidsintervall. Uten dette prinsippet hadde vi feks. ikke hatt en glødende Sol.
Men vi har altså ikke en god teori for hvor energien som skapte Big Bang kommer fra. Det er jo det som er astronomiens missing link.

Hilsen Mimas

Re: Verdens "skapelse"

Innlegg Cogni » Torsdag 29/9-11, 10:13
Jeg har ikke hørt før at uskarphetsrelasjonen har med energi å gjøre, men jeg ser det i wikipedia nå.
I forhold til termodynamikken så må dog variasjonen i partiklers energi stamme fra endringer i bevegelse, temperatur og andre ting.
Hva er det som forteller at variasjoner i en partikkels energi ikke bare kommer av at energien forflytter seg rundt i et lukket system, som feks når en klinkekule dytter til en annen?

Re: Verdens "skapelse"

UNREAD_POST Enrahim » Søndag 2/10-11, 12:27

Dette harmonerer ikke helt med det jeg kjenner til av kvantemekanikk. Jeg har hørt om pardannelser som ikke har hatt nok energi lokalt, men at de har forklart det ved at de "låner" energi fra fremtiden.. Det høres jo da ut som om bevaring av energi står på dagsorden hos kvantemekanikere også, når de føler at de trenger en forklaring på "hvor" energien kommer fra. Videre er uskarpheten du refererer til en matematisk finesse i definisjonen av "posisjon" og bevegelsesmengde innen kvantemekanikken (der partiklers egenskaper er repressentert av en bølgefunksjon i utgangspunktet, ikke av en posisjon og bevegelsesmengde). Energi er forøvrig veldefinert, og bevaring av energi er en av de tingene schrødingerlingningen (hovedligningen for kvantefysikk) baserer seg på. At man kan være lokalt i en superposisjon mellom to eller flere energier ødelegger ikke for dette, da enhver ekstern vekselvirkning med systemet som kolapser denne superposisjonen da ville innebært elementer utenfor den aktuelle modellen. Om en antar at universet er et lukket system (hvilket det strengt tatt er per den OPRINNELIGE definisjonen) kan vi så vidt jeg har forstått fra schrødingerligningen slutte at energien i universet er bevart (eller at den i det minste befinner seg i en superposisjon som ikke kan forandres eller kolapses).

Til OP. Dagens universmodell innehar en matematisk kollaps en egentid på ca 13,7 milliarder år tilbake i tid. Dette forutsetter at generell relativitetsteori kan brukes helt tilbake til den matematiske singulariteten. Det virker til å være bred enighet blant forskere om at det kan man ikke. Dessverre man har for tiden INGEN data på hvordan universet kan oppføre seg nært en slik singularitet. Dette er såvidt jeg har forstått en av tingene de ønsker å komme nærmere med large hadron colider. Dermed vil alle alternativer til "universet ble til da og da" være i beste fall vill spekulasjon. Mer presist ville kanksje være å si "universet slik vi kjenner det, ble til for 13,7 milliarder år siden".

Eventuelt går det an å prøve å ta den løsningen jeg synes er mest behagelig - Bruke en koordinattransformasjon som minner om den man bruker i Schwarzschild universet (kjent fra sorte hull) og betrakte 13,7 milliarder år siden som en hendelseshorisont som i vårt naturlige koordinatsystem ligger uendelig langt tilbake i tid.

Linker hit:

This is a Wiki Spot wiki. Wiki Spot is a 501(c)3 non-profit organization that helps communities collaborate via wikis.